Saue linna raudteetaguse ala planeering

 • Aasta
  2023
 • Asukoht
  Saue, Harjumaa
 • Skaala
  360000 m2
 • Tüüp
  Äri, Avalik ruum, Elu, Ühiskondlik
 • Staatus
  Disain
 • Meeskond
  Ott Alver, Alvin Järving, Mari Rass, Patrick Barbo, Lukas Laubre ja Luisa Männilaan

Saue linna tänane keskus paikneb raudteest lõunas. Linnal on seetõttu olnud põhja küljes justkui nähtamatu müür ees, mis linna arengut piirab. Käesoleva võistlusega käsitletav planeeringuala paikneb teisel pool raudteed ning peab ruumilise piirangu ületama, sidudes kaks poolt omavahel selgelt kokku. Pakutav lahendus jätkab Saue tänaste avalike hoonete telge põhja suunas, ehitudes olemaoleva konteksti tugevatele ja väljakujunenud jõujoontele, neid veelgi enam esile tuues. Raudtee ületamiseks on raudteega risti paigutatud kahte poolt kokku siduv linnaväljak, jätkudes raudtee all laia ühendusteena.

Asendiplaan
Vaade peaväljakule turu varikatuse alt
Avalik telg
Aktiivsustelg
Piirkondlik vaade
Roheühendused
2-korruseline kvartal
Tüüpprojektide jaotus
Naabruskonnad
Kruntide funktsionaalne jaotus
Võimalik segakasutuse arendus
Tänavad ja bussiühendus
Kergliikluse anatoomia
Vaade piki rohekoridori telge
Loomulik rohekogemus
Sinivõrk
Privaatsuse skaala
Tegevusmaastik
Vaade 5-kordsete hoonete vahelisse hoovi
5-korruseline kvartal
Caption
Caption
Tüüpkorrus
4-korruseline kvartal
1. korrus
2. korrus
Tüüpkorrus
3-korruseline kvartal
1. korrus
Tüüpkorrus
2-korruseline kvartal
1. korrus
Tüüpkorrus
Vaade 3-kordsete hoonete vahelisse hoovi