RMK Ussimäe büroohoone

 • Asukoht
  Ussimäe, Lääne-Virumaa
 • Skaala
  1200 m2
 • Tüüp
  Äri
 • Staatus
  Disain
 • Meeskond
  Mari Rass, Ott Alver, Alvin Järving, Patrick Barbo, Lukas Laubre ja Luisa Männilaan

Büroohoone on toodud oma vanast asukohast ettepoole lagendikule, kust on küla visiitkaardina mõjudes juba kaugelt vaadeldav. Mahud on lõigatud eramajade skaalasse sobitumiseks kaheks viilkatusega hooneks, mis on keeratud teineteise suhtes risti, koondudes ümber lõunapäikesesse avatud sissepääsuhoovi. Abihooned jätkavad büroohoone liigendatust, moodustades veidi eemal omaette klastri ümber varjatuma majandushoovi.

Kuigi hoone on jagatud kaheks osaks ja mõjub küla kontekstis väiksena on selle siseruum võimalikult suur ja ühendav. Sissepääsu juurest saavad alguse läbi kahe korruse kulgevad kaks aatriumit, mis muudavad kogu hoone ühtseks õhuliseks tervikuks. Aatriumid seovad kokku liikumisteed, ühis- ja puhkeruumid ning sotsiaalsemat laadi töökohad.

Kompleksi sobitumine külaga
Hoovid
Asendiplaan
Siseruumi avarus
Vaade peasissepääsule
Vaade 1
Vaade 2
Vaade 3
Vaade 4
Vaade esindushoovile
Lõige 1
Lõige 2
Vaade söögisaalile
1. korrus
2. korrus
Vaade puhkeruumile ja avatud tööalale