Vestervalli tn munitsipaalelamud

 • Aasta
  2024
 • Asukoht
  Narva, Ida-Virumaa
 • Skaala
  2500 m2
 • Tüüp
  Elu
 • Staatus
  Disain
 • Meeskond
  Mari Rass, Ott Alver, Alvin Järving, Patrick Barbo ja Luisa Männilaan

Narva vanalinnas on ühendus vanaga on niivõrd kaua aega tagasi kaotatud, et allesjäänud mälestused sellest on hägused. Siinkohal üks-üheselt vanalinna hooneid luua ei ole enam õige ja sarnased katsed mõjuvad kitšina. Selle asemel proovivad elamud kombata piiri ajaloolise ja tänapäevase vahel, otsides minevikust universaalseid arhitektuurseid võtted. Hoone hoitakse kvartaalsel ehitusjoonel, markeerides kvartalit müüriga. Hoonemahu väljatöötamisel on mängitud viilu motiiviga, neid erinevatesse suundadesse ning kõrgustele sättides. Suurem maht on visuaalselt jaotatud väiksemateks ühikuteks läbi kergete tagasiastete ja kontrastsete materjalide kasutamise mahtude erinevatel tahkudel. Hoone konstruktiivne ülesehitus, fassaadimaterjalid, akende rütmid, jaotus ja suurus jäävad olemuselt modernseks. Narva vanalinna uued hooned saavad olla targalt ehitatud uue ja värske tänapäevase arhitektuuriga, samal ajal viidates siiski ka kergelt ajaloole.

Vaeslapse tänava siht
Hoovid
Vestervalli krunt
Vaade sisehoovile
Kvartal
Hoonestuste jagamine väiksemateks mahtudeks
Vaade Vaeslapse tn sihilt
Lõige 1
Lõige 2
Sissepääsu vaade
Vaade põhjast
Vaade idast
Vaade läänest
Lõige lõunast
Keldri korrus
1. korrus
2. korrus
3. korrus