Raadi haridus- ja kogukonnakeskus

 • Aasta
  2022
 • Asukoht
  Tartu, Tartumaa
 • Skaala
  144000 m2
 • Tüüp
  Avalik ruum, Ühiskondlik
 • Staatus
  Disain
 • Meeskond
  Mari Rass, Ott Alver, Alvin Järving, Lisett Eist, Lill Volmer, Katariina Mustasaar ja Luisa Männilaan

Mitmekesise kogukonnakeskuse loomiseks, mida saaksid kasutada nii lapsed kui täiskasvanud, nii õppe, sportimise kui puhke eesmärgil, koondab töö krundile kokku erinevaid funktsioone nii, et need paikneksid funktsionaalselt lähestikku aga ei segaks üksteist, lastes samal ajal kogukonnaliikmetel krundile igast küljest kergelt ligipääsu ja kompleksist läbiliikumist.

 

Väikeses kohas nii suure mahuga uusehitist, peaaegu linnakeskust, planeerides peab linnaruumi tekkimiseks kavandama ühe suure hoone asemel erinevate kõrguste, värvide ja fassaadidega üksteisest erinevad hoonemahud, mis mõjuvad siiski ühtse tervikuna. Tee äärde planeeritud kõrgemate kortermajade maht on läbi lahenduse ühendatud eramajade mahuga teiselpool krunti. Tee pool on kõige kõrgemad mahud spordihoone ja põhikooli neljakorruseline maht, mis tekitavad suhtluse linnaga ja kehtestavad ennast maamärgina ristmikul. Krundi sügavusse liikudes muutub hoone iga blokiga ühe korruse võrra madalamaks. Ühekordses mahus paiknevad algkooli klassid ja teiselpool Mõisa alleed omaette seisev ühekordne lasteaed, seega on lapsed viidud võimalikult sügavale krundi sisse, kus neil on roheluse sees omaette mänguhoovid, paviljonid, peenrad ja mänguväljakud.

Hoonete muutuv iseloom
Kompleksi süda
Krundi erineva iseloomuga läbiliikumised
Krundi tsoneering
Hoonete südamed ja sissepääsud
Õuesõppe rada
Aksonomeetriline vaade
Asendiplaan
Vaade koolihoovile
Kooli vaated
Vaade kooli aatriumile
Kooli plaan ja lõige
Vaade lasteaia hoovile
Lasteaia vaated
Lasteaia plaan ja lõige
Lasteaia sisevaade