Lihula Gümnaasium

 • Aasta
  2022
 • Asukoht
  Lihula, Läänemaa
 • Klient
  Läänemaa Vallavalitsus
 • Skaala
  3310 m2
 • Tüüp
  Ühiskondlik
 • Staatus
  Disain
 • Meeskond
  Ott Alver, Alvin Järving, Mari Rass, Katariina Mustasaar, Lill Volmer, Luisa Männilaan

Lihula Gümnaasium paikneb linna keskme suhtes veidi kõrvalisemas asukohas. Seetõttu on eriti oluline koolihoone selge ja ruumiline kohalolu tänavaruumis. Koolihoone peab muutuma üheks uueks aktiivpunktiks linnas, millejaoks peab ta olema väga hästi Lihula peatänavaga ühenduses. Ühendus luuakse läbi mugavate kergliiklusteede ning seda ühendust saab tugevdada ka erinevate linnaruumiste markeritega. Uue aktiivpunkti moodustavad uus koolihoone, olemasolev spordihoone ning kooli ette kavandatav esindusväljak. Väljak on avalik ning kõigile linna elanikele suunatud väliala.

 

Koolihoone perimeeter on kujundatud ühekordsena – vähendades nii suure hoone visuaalset mõju ning tagades inimmõõtmelise ruumi hoone ümber. Ühekordsus saavutatakse hoonet ümbritsevate varikatuste maastiku abil.

Varikatuste ja hoone vahele tekivad raamistatud hoovialad. Liigendatud ühekordne maht koos varikatuste ja hoovidega muudab muidu selge joonega mahu perimeetri vaheldusrikkamaks, jaotades pikemad hooneküljed erinevateks väiksema mõõtkavalisteks soppideks.

Asukoha valik
Kompaktne kese ja külgmised haarad
Ühendus spordihoonega
Väljakud ja logistika
Asendiplaan
Varikatus
Sisehoovid
Vaade linnulennult
1.korruse plaan
2.korruse plaan
Vaade trepistikule
Lõige AA
Lõige BB
Vaade varikatusele
Vaade sisehoovile