Eesti Taimekasvatusinstituut

 • Aasta
  2023
 • Asukoht
  Jõgeva, Jõgevamaa
 • Skaala
  4700 m2
 • Tüüp
  Äri
 • Staatus
  Disain
 • Meeskond
  Mari Rass, Ott Alver, Alvin Järving, Lisett Eist, Lill Volmer, Katariina Mustasaar ja Luisa Männilaan

Võistlustöös pakutud kaks hoonet ja nende välialad lisavad Jõgeva Taimekasvatuse Instituudi hoonestusele äratuntava ja kogu kompleksi üheks tervikuks siduva kihistuse. Uued pakutavad hooned on sillaks vana, uue ja lisanduva vahel. Ümbruskonnast on laenatud arhitektuurseid võtteid, materjale ja elemente, mida kombineerides seob võistlustöö olemasolevad hooned suurema ETKI kompleksi osaks. Hoonete esimesed korrused on punasest tellisest liites olemasolevaid telliskivi hooneid uue kompleksiga üheks ja püüdes esile tuua, rõhutada ja  säilitada koha olemasolevat hõngu. Teine korrus on mõlemal hoonel puidust sidudes olemasoleva puidust tõusva fassaadiga Aretuskeskus I hoone omakorda uue kompleksi osaks. Hoonete paigutus krundil loob mõlema hoone ette piisava suurusega esinduslikud hajumisalad koos parklate, pinkide ja peasissepääsudega. Hoonetevaheline jalgteede võrgustik koos pinkide ja haljasaladega ühendab nii uued kui ka olemasolevad hooned jalakäiguteede abil kokku terviklikuks kompleksiks.

Asukohaplaan
Kokku seotud taimekasvatuse kompleks
Esinduslik sissepääsuala
Avaliku ala poole pilkupüüdev siksak hoone kuvand
Sidumine uue ja vanaga – viljaringid, lintaknad ja leidlamp
Aretuskeskus II Vaade A
Aretuskeskus II Vaade B
Aretuskeskus II 1.korruse plaan
Aretuskeskus II 2. ja 3.korruse plaan
Aretuskeskus II Lõige
Muru tn 1 Vaade 1
Muru tn 1 Vaade 2
Muru tn 1 1.korruse plaan
Muru tn 1 2. ja 3.korruse plaan
Muru tn 1 lõige