Mõisanurme planeering

Kutsutud arhitektuuri konkursi 1.koht
 • Aasta
  2023
 • Asukoht
  Raadi, Tartumaa
 • Skaala
  130000 m2
 • Tüüp
  Äri, Avalik ruum, Elu
 • Staatus
  Disain
 • Meeskond
  Alvin Järving, Mari Rass, Ott Alver, Patrick Barbo, Lukas Laubre ja Luisa Männilaan
 • Koostöö

  Maastikuarhitektuur - Punktiir (Grete Veskiväli, Liina-Liis Pihu)

Raadi lennuvälja arendus loob lennurajale avaliku äri- ja kaubanduskeskusega tugeva lõpetuse, mis seotakse läbi roheala elamute hoonestusega. Seeläbi tekib elav ja omavahel seotud linnaruum.

 

Arenduse keskus tasakaalustab lennuraja tohutut välja ärikeskuse, turu ja linnaväljaku kaudu. Roheparkide vöönd ühendab eritüüpseid välialasid luues silla äri- ja eluruumi vahele. Tänavad on hoolikalt kujundatud ümber pargi, tagamaks alale jalakäijasõbraliku võrgustiku. Perimeetriplokkide ja punktmajade paigutus erinevate nurkade all loob omavahel seotud linnakompositsiooni, pakkudes tekkinud nurkadesse taskuparke, mängu- ja linnaväljakuid. Erinevate hoonetüüpide paljusus loob mitmekesise elava tänavatasanditega linnaruumi, integreerides privaatseid aedu, poolavalikke alasid ja avalikke parke elava ja atraktiivse kogukonna jaoks.

Lennuvälja tipp – turg, torn ja plats
Kohalik võrgustik – loodus ja liikumine
Vaade linnulennult
Asendiplaan
Vaade hoovile
Keskus – elamustänav ja lõunapoolsed avangud
Elamine – hoovid ja pargielu
Naabruskonnad – identiteeti loov materjalide kihistus
Tüüpprojektide jaotus – mitmekesisuse tagamine
Vaade sisetänavale
Rohevöönd – sidusad rohealad
Veelahendused – looduslähedane sademeveekorraldus
Funktsionaalsus – tegevusalad
Looduslikud kooslused – haljasalade omavaheline sidusus
Vaade keskuseesisele turuplatsile
Terrassmaja
Linnamaja
Hoovimaja
Hoovimaja
Kogukonnahoone