Kärdla Põhikool

 • Aasta
  2019—2021
 • Asukoht
  Kärdla, Hiiumaa
 • Klient
  Hiiumaa Vallavalitsus
 • Skaala
  2500 m2
 • Tüüp
  Ühiskondlik
 • Staatus
  Ehituses
 • Meeskond
  Ott Alver, Alvin Järving, Mari Rass, Lisett Eist, Kaire Koidu, Jõnn Sooniste. Andreas Krigoltoi
 • Koostöö

  sisearhitektuur - MP Studio OÜ
  maastikuarhitektuur - Kino Maastikuarhitektid OÜ
  projektijuhtimine, VKKVJ - Infragate Eesti AS
  ehituskonstruktsioonid - Inseneribüroo PIKE OÜ
  elekter, automaatika - AXYS OÜ

Uus õppehoone paigutub Kärdla olemasolevate haridusasutuste keskele, maalilise Nuutri jõe kaldale. Oluline on pakkuda kooliperele vaheldusrikast õpikeskkonda ning mugavat sise ja välisruumi ühendust. Liigendatud ühekordne maht moodustab hoovialad, kus saab läbi viia õuesõppe tegevusi. Aedlikliku hoonestusega haakumiseks on uue hoone maht kavandatud viilkatuste maastikuna.

Kärdla Põhikooli hoone ühekordne maht on liigendatud ning kaetud jätkuva viilkatusega, harmoneerudes naaberkruntidel paiknevate üksikelamutega.

Keskne kahekordne hoonemaht on pakitud maksimaalselt tihedaks, samas kui ühekordne osa on liigendatud ning loob hoone ümber mängulise tegevusmaastiku.

Õuesõppe sujuvaks toimimiseks on paljudest klassiruumidest ja avalikult alalt otsepääsud õue.

Linnalise kohalolu saavutamiseks on peasissepääsu esine varikatusega ümbritsetud eesaed pikendatud Hariduse tänavani välja.

Esimese korruse harali paigutatud külgmised tiivad tekitavad mängulised hooviruumid. Iga hoov on omaette sihtgrupile suunatud ning seeläbi ainulaadne.