Maardu kultuurikeskus

 • Aasta
  2021
 • Asukoht
  Maardu, Harjumaa
 • Klient
  Maardu linn
 • Skaala
  3500 m2
 • Tüüp
  Avalik ruum, Ühiskondlik
 • Staatus
  Disain
 • Meeskond
  Mari Rass, Ott Alver, Alvin Järving, Lill Volmer

Maardu linn on endine tööstusala, millel puudub selge keskus. Uue kultuurikeskuse rajamisega on võimalik piirkonda elustada. Võistlustöö peamine arhitektuurne idee on kultuurikeskusele oma avaliku ruumi loomine. Vabaplaneeringulisest Kallavere avatud maastikust eraldab avaliku ruumi hoonet raamiv kaarjas galerii. Galeriiga raamitud inimmõõtmelises väljakuruumis sulavad kokku lopskas maastik, hooneesine plats ning kultuurikeskuse siseruum. Uus ruum on kujundatud autovaba oaasina – ruumis annavad tooni välilava, kohvik ning vee-element.

Asendiplaan
1. korruse plaan

Raami sees paiknev kultuurikeskuse hoone on platsi mõõtkavaga suhestuv madal hoone, mille kõrge saalimaht loob selgelt tajutava avaliku hoone kuvandi. Hooneesine plats on avatud loogilistele liikumisteedele nii Karjääri kui Kütte tänava suunas. Galerii hoone ümber ühtlustab hoone kujundi ning loob igas suunas vaadeldava välisilme kultuurikeskusele.

Hoone on planeeritud ühekordsena, millest lähtuvalt on kõik hoone ruumid lihtsalt ja mugavalt ligipääsetavad. Hoone keskmesse planeeritud kõrge saalide maht, nö. ruum ruumis, on eraldatud õrna valgusega ülejäänud hoonekehamist.

Vaade põhjast
Vaade läänest
Vaade lõunast
Vaade idast