Kullo Huvikeskus

Avatud arhitektuurivõistlus 3. koht
 • Aasta
  2021—2021
 • Asukoht
  Tallinn, Harjumaa
 • Klient
  Tallinna Linnavaraamet
 • Skaala
  11300 m2
 • Tüüp
  Ühiskondlik
 • Staatus
  Disain
 • Meeskond
  Alvin Järving, Ott Alver, Mari Rass, Lill Volmer, Katariina Mustasaar, Kaire Koidu, Lisett Eist, Luisa Männilaan

Uus huvikeskuse hoone paigutub ajaloolisse Löwenruh mõisparki, Kristiine linnaosasse. Uude avalikku hoonesse on planeeritud Tallinna suurim huvikool, linnaosa raamatukogu, noortekeskus ning koolile ja avalikkusele suunatud saal. Võistlustöö linnaehituslik lahendus kordab mõisapargi ringtiigi ristkülikulist struktuuri ning aitab seeläbi luua põneva linnaruumi, kus hoone ja park loovad teinetest täiendava terviku. Hoone on üles ehitatud trepiliku tõusva ruumilise süsteemina, kus korrused on omavahel astmestike ning vaadetega tihedalt ühendatud loomaks maksimaalset hoonesisest sünergiat.

asendiplaan

Nii Löwenruh pargi kanalid kui uus huvikeskus on Mustamäe tee ja Kristiine linnaosa tänavavõrgu suhtes õrnalt pööratud. Võistlustöö linnaehituslik lahendus kordab mõisapargi ringtiigi ristkülikulist struktuuri ning aitab seeläbi luua põneva linnaruumi, kus hoone ja park loovad teinetest täiendava terviku.

vaade lõunaküljele

Hoone on üles ehitatud tõusva ruumilise süsteemina, mis loob maja ümber tehiskünka. Läbi tõusva struktuuri on hoone sünergilisse kesksesse põimitud kõik hoone funktsioonid. Pakutavas lahenduses ei ole korrused üksteisest eraldatud vaid on tihedalt keskmega seotud läbi liikumise ja vaadete

Vaade hoonele põhjaküljelt
0. korruse / Alumise tasandi plaan
1 korruse / keskmise tasandi plaan
2. korruse / ülemise tasandi plaan
vaade fuajeele
vaade aatriumile
lõige
vaade raamatukogule