Tartu Parkimismaja

Avatud arhitektuuri konkurss 2019 äramärkimine
 • Aasta
  2019
 • Asukoht
  Tartu, Tartumaa
 • Klient
  Tartu Linnavalitsus
 • Skaala
  9000 m2
 • Tüüp
  Äri
 • Staatus
  Disain
 • Meeskond
  Alvin Järving, Ott Alver, Mari Rass, Andreas Krigoltoi, Jõnn Sooniste

Parkimismaja on projekteeritud Tartu vanalinna ja Jõe vahele, varasemalt hoonestamata krundile. Hoone ülemistel korrustel asub vanalinna teenindav parkimismaja, esimene korrus on reserveeritud tänavaruumi elavdavatele äripindadele. Projekti eesmärgiks oli leida hoonele vanalinlik liigendus, mis sobitaks suure hoone väikse-mõõtkavalisse Tartu vanalinna. Liigenduse aluseks on võetud keskaegne krundijaotus, millest lähtuvalt on kujundatud mitmeks mahuks jaotuv hoone vorm.

Projekti eesmärgiks oli leida hoonele vanalinlik liigendus, mis sobitaks suure hoone väikse-mõõtkavalisse Tartu vanalinna.

Tartu Parkimismaja

Arhitektuurivõistluse eesmärgiks oli leida lahendus parkimismajale Tartu vanalinna servas ning läbi selle vähendada parkimist vanalinnas. Parkimismaja krunt on olnud varasemalt hoonestamata ning paikneb vanalinna ja jõe vahel. Võistluse lähteülesandega oli ette nähtud parkimise paigutamine hoone ülemistele korrustele – esimene korrus oli planeeritud kaubandus ja teeninduspindadele – elavdamaks jalakäijatele vabastatud tänavaruumi.

Projekti eesmärgiks oli leida hoonele vanalinlik liigendus, mis sobitaks suure hoone väikse-mõõtkavalisse Tartu vanalinna. Liigenduse aluseks on võetud keskaegne Magistri ja Kompanii tänavate vaheline krundijaotus – mida on ’’rööplükke’’ meetodil interpoleeritud võistlusalale.

Kõrgema mahuna on markeeritud kruntide vahel paiknenud keskaegses linnamüüris paiknenud Küütri torni asukoht. Parkimismaja on jaotatud mahtude käsitlusega justkui eri hooneteks. Mahud on viimistletud hõredate tellise laotistega, mis võimaldab parklal loomulikult ventileerida. Sealjuures on iga hooneosa juures tellise käsitlus eri ilmega.

Esimese korruse äripind on jaotatud väiksemateks vanalinlikeks üksusteks vastavalt krundistruktuurist lähtuvale hoone jaotusele. Hoonete juures on tellise ruumilise kasutamisega rõhutatud eenduvaid sokli ja garniisi-jooni – sidudes nii uushoonestuse Tartus läbivate ajalooliste hoonete rütmidega.