Tartu mnt 45 hotell

 • Aasta
  2023
 • Asukoht
  Tallinn, Harjumaa
 • Skaala
  2300 m2
 • Tüüp
  Äri
 • Staatus
  Disain
 • Meeskond
  Ott Alver, Mari Rass, Alvin Järving, Lukas Laubre ja Luisa Männilaan

Võistlustöö otsib tasakaalu konteksti sobitumise ja omanäolisuse vahel, kus hoone jätkab Tartu maantee hoonefronti, võttes üle naaberhoone mahulise mängu, samal ajal säilitades läbi materjalikasutuse oma iseseisvat identiteeti. Tegemist omapärase kaasaegse lisandusega olemasolevasse eripalgelisse hoonestusse, mida ühendab esimese korruse jätkuv klaasine ärifront. Krundi olemasolev hoonestus saab endale uue elu läbi kandva konstruktsiooni lammutusest saadud telliste taaskasutuse uue hoone fassaadis. Hoone topeltfassaad pakub rahulikuma lisanduse tänasesse kirevasse tänavapilti ühtlustades hoone mahulist varieeruvust. Teise kihi telliste asetus hõreneb ristmikupoolsesse nurka jõudes, avades hoonet läbi selle kesklinna poole.

Linna tuiksoon – Mittepalgeline pärlikee
Konteksti sobitumine – Naaberhoonestusega suhestumine
Asendiplaan
Nurk – Sümbolobjekt tihedas linnaruumis
Ajaloolise hoone taassünd
Kaetud hooviala – siseruumi laiendus
Topeltfassaad – funktsionaalsus ja esteetika
Vaade hoonele Tartu mnt-lt
Vaade lõunast
Vaade läänest
Lõige A-A
Lõige B-B
Vaade katuseterrassilt
1.korruse plaan
Tüüpkorruse plaan
Külaliskorterite korruse plaan
Katuseterrassi plaan
Vaade fuajeesse