Kilingi-Nõmme linnakeskus

Avatud arhitektuurikonkursi ergutuspreemia
 • Aasta
  2023
 • Asukoht
  Kilingi-Nõmme, Pärnumaa
 • Skaala
  75200 m2
 • Tüüp
  Avalik ruum
 • Staatus
  Disain
 • Meeskond
  Mari Rass, Alvin Järving, Ott Alver, Lukas Laubre ja Luisa Männilaan

Kilingi- Nõmme on tüüpiline transiitmaantee äärde kujunenud väikelinn, kus hoonestus paikneb läbi linna eelkõige tihedalt piki tänavat. Peatänav on olnud juba ajalooliselt linna tuiksoon ja kõik tegevused on koondunud sellest ühele või teisele poole. Varem turuplatsina töötanud keskpark on juba üle 60 aasta haljastatud ja omab selliselt suuremat väärtust kui tühja liigagi suure platsina ühekordsete hoonete ääres. Võistlustöö säilitab linna keskme tuiksoonel, kuhu tekib rahustatud liiklusega kesklinna saar. Uus väljak on planeeritud mõlemale poole Pärnu tänavat – ühendades nii kaks tänava poolt ja sidudes linna hoolimata seda lõikavast autoteest kokku. Keskuse ala ei piirdu keskväljakuga vaid laieneb läbi loodulike materjalide ja rahulike tegevustega ka kesklinna parki, bussjaama ja vallamaja juurde busside ootamise alaks ning Vabadussõja monumendist mööda Suvelavani, võtmata seejuures maha väärtuslikke puid. Võistlustöö sulatab gradientselt kokku linna, pargi ja olemasoleva väljakujunenud olukorra sidudes nii Kilingi-Nõmme ühtseks tervikuks. Väljaku tegevused astuvad pargialale, mis omakorda pikeneb haljastussaartena väljakule. Keskuse linnaruum on projekteeritud kohaspetsiifikast juhindudes – kõik mööbel ja väikevormid on puidust ja taaskasutatud puidust, kasutades laudist, mis toetavad juba olemasolevat Kilingi-Nõmme kuvandit inimsõbraliku väikelinnana keset võimsaid metsi.

Asukoha skeem
Vaade tuiksoonele linnulennult
Ühendused
Pargilik kesklinn
Vaade keskväljakule
Asendiplaan
Pärnu tänav
Turu ala
Vaade turule
Foodtruckide ala
Lugemisplats
Vaade mänguväljakule
Suvelava
Mänguväljak
Vaade väliraamatukogule
Keskväljak
Bussijaama väljak