Saku keskväljak

 • Aasta
  2022
 • Asukoht
  Saku, Harjumaa
 • Klient
  Saku vallavalitsus
 • Skaala
  19000 m2
 • Tüüp
  Avalik ruum
 • Staatus
  Disain
 • Meeskond
  Ott Alver, Alvin Järving, Mari Rass, Katariina Mustasaar, Luisa Männilaan

Saku alevikus kohtuvad kaks linnalist maailma. Üheks pooleks on modernistlik nõukogude aegne hoonestus, mis on oma erilisuse tõttu kuulutatud miljööväärtuslikuks. Teine pool on aedlinlik, haljastusega läbipõimitud ja pigem väikehoonestusega kihistus. Need kaks poolt kujundavad Saku aleviku ruumilise olemuse ning võiksid rajataval peateljel omavahel dialoogi astuda.

 

Pakutava lahenduse väljakud ja käiguteed esindavad modernistlikku suunda olles range ristküliku, ruudu või ringi kujulised. Sellele vastanduvad pehmed maastikulised künkad, peenrad ja nõlvad, pehmendades nii rangeid piire ja muutes ruumi inimsõbralikumaks. Ühel pool rangus, teisel pehmus. Moodustub tasakaalustatud tervik.

Ruumilised kihistused – rikkalik avalik ruum
Keskväljak – ristuvad teljed
Asendiskeem
Vaade piki promenaadi
Keskväljaku elemendid
Avalik ruum – eluruum
Piiritletud ruum
Vaade keskväljakule

Hoonestus paikneb peaväljaku ja turu suhtes liiga kaugel ega suuda luua väljakule tugevaid servi. Seetõttu raamivad nende servi elemendid, mis pakuvad väljakule samaaegselt ka mitmekülgset programmi. Seeläbi aktiveeritakse kogu väljak, jättes samas väljaku keskele piisavalt ruumi avalike ürituste läbiviimiseks.

Keskväljaku plaan
Vaade turuplatsile
Vaade mõisapargist