Kuressaare Hesburger

 • Aasta
  2022
 • Asukoht
  Kuressaare, Saaremaa
 • Skaala
  480 m2
 • Tüüp
  Äri, Elu
 • Staatus
  Disain
 • Meeskond
  Ott Alver, Alvin Järving, Mari Rass, Lisett Eist, Lill Volmer, Luisa Männilaan

Võistlustöö eesmärk on jätkata Kuressaare kesklinlikku tänavastruktuuri, sobitudes materjali kasutuselt ajaloolisesse konteksti, kuid jäädes seejuures selgelt kaasaegse arkitektuurikeele juurde.

 

Rajatav osaliselt avaliku kasutusega hoone peab mõjuma kutsuvalt ning ühendama tänapäevase arhitektuurikeele ning ajaloolise konteksti. Esimese korruse klaasfassaad avab hoone tänavale, mille läbipaistvust tasakaalustab varikatuse kandepostide tihe rütm. Piki tänavat hoonet silmitsedes varjavad postid fassaadi pea täielikult, ent lähemale jõudes hakkavad nad seda järk-järgult paljastama. 2. korruse viilkatuse mahtu paigutuvad privaatsemad korterid, mida aitab avalikust osast eraldada ümber hoone kulgev varikatus. Hoone erinevad funktsioonid on seeläbi arhitektuurse vormi ja materjalikasutuse kaudu esile tõstetud.

Asendiplaan

Postide tihe struktuur aitab luua puhvri sise- ja väliruumi vahel, mis loob hoone idaküljele suurema kaetud väliala, mis muutub omamoodi hoone eeskojaks. Postide poolt raamistatus eraldab väliala suuremast tänavast ning tekitab seeläbi hubasema keskkonna.

1. korrus
2. korrus

Katendiga tähistatud väliruumiline telg seob omavahel kokku tänava, hoone esise kaetud väliala ning hooviala pikniku ning mänguala.

Lõige A-A
Lõige B-B
Vaade idast
Vaade põhjast