Pärnu Vanasadama kvartal

Avatud arhitektuurikonkurss 2016 1.koht
 • Aasta
  2016—2020
 • Asukoht
  Pärnu, Pärnumaa
 • Klient
  AS Transcom
 • Skaala
  13000 m2
 • Tüüp
  Äri, Avalik ruum, Elu
 • Staatus
  Ehituses
 • Meeskond
  Alvin Järving, Ott Alver, Mari Rass, Katrin Vilberg, Kaire Koidu, Kaidi Põder, Keiti Lige, Ann-Kristiin Entson
 • Koostöö

  Infragate (peaprojekteerimine, projektijuhtimine, inseneriosad), T43 (Sisearhitektuur), Väli (Maastikuarhitektuur)

Pärnu Vanasadam on planeeritud Pärnu jõe suudmesse, vahetult kesklinna viiva silla kõrvale – jõe ning vanalinna vahele. Ajalooliselt on alal asunud kaubasadam, mis tänaseks on kolinud kesklinnast välja teisele jõekaldale. Jõeääre taasavamiseks linnlastele on ala ümberkujundatud reisi- ja kruiisisadamaks, kus paiknevad uued elu- ja ärihooned ning avalik jõepromenaad koos välituruga. Kvartal on kujundatud lähtuvalt puulaevade aegsete vanasadamate ideestikust, kus mere teemalist avalikku ruumi aitavad luua laevadena kujundatud avaliku ruumi elemendid ning sadama piirkondadega suhestuv tellisarhitektuur.

Pärnu Vanasadama kvartal

Pärnu Vanasadama projekt on sündinud arhitektuurvõistluse võidutööst. Arhitektuurivõistlusega otsiti linnaehituslikku lahendust Pärnu Kesklinnast välja kolinud Kaubasadama alale. Võistlusala asukoht on Pärnu jõe suudmes, kesklinna viiva silla kõrval, vahetult jõe ning vanalinna vahel. Võistlustingimustest lähtuvalt on alale projekteeritud reisi- ja kruiisisadam, uued elu- ja ärihooned ning avalik jõepromenaad, milles paikneb ka väliturg.

Projekti avalik ruum on kujundatud puulaevade aegsete vanasadamate ja merenduse atmosfäärist lähtuvalt. Töö peamine ideeline selgroog on kujundatud vee- ning maismaa keskkonna vastandumisele võistlusalal. Võistlustöö loob krundile ideelise kaldajoone, millest vee pool paiknevad laevad ning maismaa pool hoonestus. ’’Laevadena’’ on kujundatud kõik promenaadi elemendid alates restoranide terassidest kuni mänguväljakute ja reisisadama sadamahooneni.

Vee küljele loodud sillutuse muster on kujundatud vanade astro-navigatsiooni aegsete merekaartide geomeetriat kasutades, tänavavalgustid on kujundatud laevamastidena. ’’Maa külg’’ on kujundatud, vastupidiselt veele, maiselt linnalisena. Maa küljel paiknev tänavaruum, haljastus ning hoonestus sulandub kokku ümbritseva bastionivööndi piirkonnaga. Hoonestus paikneb 2-5 korruse ulatuses tänavaruumi kohal, et jätta ruumi laiale jõepromenaadile 1. korruse äripindade ees.

Hoonete ülemiste korruste mahuline rütm loob vahelduva tänavaruumi – jagades suhteliselt suured hooned väiksemateks inimsõbralikeks üksusteks. Hooned paiknevad Jõe suhtes nurga all, et hoonete peamiselt vaatesuunalt (Pärnu kesklinna sillalt) mõjuks hoonerütm vahelduvalt ja kompaktselt. Hoonete-rütm on kujundatud vastavalt vaadetele sillalt selliselt, et tekiksid säiliksid vaated Lootsitornile ja bastioni haljastusele. Iga hooneosa on rõhutatud erineva tellismaterjaliga. Tellismaterjalid rõhutavad Pärnut kui ajaloolist tellisetootmise piirkonda, kus telliste kasutamine algas 14. sajandil. Fassaadid on muudetud vahelduvaks tellisepindade jagamisega roostevabast terasest vertikaalsete ja horisontaalsete jaotustega.