Viljandi Ordulinnus

 • Aasta
  2023
 • Asukoht
  Viljandi, Viljandimaa
 • Skaala
  32600 m2
 • Tüüp
  Avalik ruum
 • Staatus
  Disain
 • Meeskond
  Alvin Järving, Ott Alver, Mari Rass, Patrick Barbo, Lukas Laubre ja Luisa Männilaan

Avatud ja paindliku süsteemi loomiseks Viljandi Lossimägede muutmiseks külastuskeskuseks, pakub võistlustöö välja ruumiliste liigutuste kava, millekaudu sammhaaval markeeritakse ordulinnus ning esitatakse lossimägede ruumis linnuse mastaapne ülesehitus. Kuna ordulinnuse ajalooline välisilme ei ole teada, seab võistlustöö esikohale maastikulise lähenemise, mille tuumikideeks on lisaks olemasolevale varemete pargile kogu linnuse müüride markeerimise maapinnal. Müüride markeerimine on tagasisidestatud protsess arheoloogiliste uuringutega, kus esmalt selgitatakse müüride paiknemine ning seejärel valitakse sobivaim markeerimisviis. Lisaks markeerimisele muudab linnuse struktuuri elavaks ajaloolise hoonestuse kohale uute funktsioonide lisamine, mis elavdab tegevused ajaloolistes kohtades linnuses. Linnuse struktuuri elavdamine ja esile toomine on võistlustöö läbiv mõte, mille järgi kujundatakse lossimägedes aktiivsusalad, külastajate liikumisteed, haljastuse ja katendite kujundus ning valgustus.

Lossimägede tähistamine maastikus
Ordulinnuse kontuuri markeerimine
Õhuvaade kaevumäele
Sekkumised ja aktiveerimine
Külastusteekond, sihtpunktid ja seiklusrada
Asendiplaan
Villu torni plaanid
Villu torni lõige A-A
Villu torni vaade idast
Vaade Villu tornile
Väikevormid
Silla vaade
Silla lõige
Vaade sillale ning põhjamüüri kaitsekäigule
Kaitsekäigu platvormi vaade siseküljelt
Kaitsekäigu platvormi lõige A-A
Kaitsekäigu platvormi lõige B-B