TTÜ promenaad

Avatud arhitektuurivõistluse 1. koht
 • Aasta
  2022
 • Asukoht
  Tallinn, Harjumaa
 • Skaala
  41000 m2
 • Tüüp
  Avalik ruum, Ühiskondlik
 • Staatus
  Disain
 • Meeskond
  Alvin Järving, Ott Alver, Mari Rass, Lisett Eist, Lill Volmer, Katariina Mustasaar ja Luisa Männilaan

Taltechile isikupärase ja sidusa välikeskkonna loomiseks keskendub võistlustöö rohepöörde ootustele vastava linnaruumi kujundamisele.

 

Tuginedes kampuse kontekstile, jätkab lahendus senist põhjamaist modernistlikku arhitektuurikeelt, otsides tasakaalu nii loodusliku keskkonna ja selgejoonelise arhitektuuri kui ka olemasoleva ja uue sekkumise vahel. Kontekstist lähtuvad väiksemõõtkavalised otsused on tehtud lokaalselt ja inimmõõtkava arvestades, et luua jalakäija- ja jalgratturisõbralik linnaruum, mis pakuks õues ajaveetmise võimalusi peale ülikooli kogukonna ka kohalikule elanikkonnale laiemalt.

 

Promenaad ja selleäärsed alad on markeeritud microgridiga, mis tagab lokaalse energiatootmise ja -salvestamise promenaadi eriotstarbelistel aladel, pakkudes samas ka visuaalset orjentiiri läbi terve promenaadi. Taaskasutatavatest ning väikese jalajäljega ja süsinikku siduvatest materjalidest ehitatud microgridi üksikelemendile on antud lahenduses teatav varieeruvus, mis lubab tal reageerida vastavalt konteksti vajadustele, omandades endale mitmeid erinevaid otstarbeid (nt. infotulp, näitusepind, väljaku valguskatus, päikesepaneelid jne)

Mustamäe ring – Linnaosa kohaliku elu selgroog
Looduskampus – Vabaplaneering ja kontekstipõhised sekkumised
Promenaadi eripiirkonnad
Microgrid – Isemajandav energiavõrk
Asendiplaan
Vaade linnulennult promenaadile peahoone juures
Peahoone äärne promenaadilõik
Promenaadi metsapargi ala
Vaade Raja ja Mäepealse tn ristmikule
Raja tn äärne promenaadi lõik
Tehnopoli platsi vaade
Tehnopoli platsi promenaadi lõik
Microgridi element