Tartu Katlamaja kvartal

Kutsutud arhitektuurivõistlus 2024
 • Aasta
  2024
 • Asukoht
  Tartu, Tartumaa
 • Skaala
  44732 m2
 • Tüüp
  Äri, Avalik ruum, Elu
 • Staatus
  Disain
 • Meeskond
  Ott Alver, Alvin Järving, Mari Rass, Patrick Barbo, Lukas Laubre, Elis Kevvai, Katrin Vilberg, Luisa Männilaan

Vaadeldes sõjaeelset Tartu vanalinna näeme teatud hoonete(mass) ja pauside(tühimik) vahelist rütmi. Ülikooli tänava vaade võiks meile anda Tartu südalinnale omase rütmi, mis siiani toimib ning millest võiks uut linna kavandades lähtuda. See on oma olemuselt inimmõõtmeline, vahelduv ja rikkalik. Võistlustöö keskne idee on planeeritava ala jaotamine massiks(hooned) ja tühimikeks(pausid). Pauside poolt loodud linnaline struktuur määrab ära mahtude asukohad. Hotell paigutub keskväljaku serva, avanedes 1.korruse restoraniga
väljakule. Väljaku ja hoone vahel tekib loomulik side. Lisaks pausidele on Tartu südalinna kvartaalsetele hooneplokkidele omane jagunemine väiksemateks hoonemahtudeks. Siinkohal on oluline eriilmeliste fassaadide mitmekesisus, mis jaotab suured mahud väiksemateks ühikuteks. Seeläbi tekib inimmõõtmeline, tihedate sissepääsudega ja rikkalik linnaruum.

Asendiplaan
Vaade promenaadile
Maamärgid ja lisatavad objektid
Tartu pausid
Tartu rütmid
Hoonete liigendatus
Vaade kortermajadele
Kortermajade lõige
Kortermajade vaated
Kortermajade tüüpplaan
Hotelli lõige
Hotelli vaated
Hotelli tüüpplaan