Rae vallamaja

 • Aasta
  2023
 • Asukoht
  Rae, Harjumaa
 • Skaala
  4000 m2
 • Tüüp
  Avalik ruum, Ühiskondlik
 • Staatus
  Disain
 • Meeskond
  Alvin Järving, Mari Rass, Ott Alver, Lisett Eist, Lukas Laubre ja Luisa Männilaan

Võistlustöös oleme otsinud vastust küsimusele – mis on Jüri aleviku linnaline iseloom ning kuidas seda omapära rõhutada uue vallamajaga planeeritaval keskuse alal? Aruküla tee äärde eri aja jooksul rajatud linnastruktuuri iseloomustab teemade ja miljööde mitmekesisus, mis jõuab asulat kokku siduva keskse tee teljeni. Jüri keskuse linnaliseks omapäraks võikski nimetada ruumiliste olukordade jada, mida eristavad omavahel suhteliselt selged piirid. Teekond  läbi Jüri keskuse on liikumine läbi temaatiliste ruumide, kus vahelduvad vana mõisakeskus, aedlinn, linnamets, modernistlik korterelamuete ala, avarad niidud, kirikumõisa ruum, tööstusalad jne. Käesolev võistlusala sattub selle ruumide jada keskele.

Asendiplaan
Visualiseering linnulennult
Jüri struktuur – Teljele koondunud ruumide jada
Keskuse loomine – Ruumistruktuuri tihendamine
Linnalik siluett – Avaliku hoone kujund
Jüri struktuur – Teljele koondunud ruumide jada
Vaade turuplatsilt palneeritava vallamaja suunas
1.korruse plaan
2.korruse plaan
3.korruse plaan
Töökeskkonna visualiseering
Pikilõige
Ristilõige
Fuajee visualiseering
Aksonomeetriline skeem