Tartu Katlamaja kvartal

Kahe-etapiline avatud planeeringuvõistlus, 1. koht
 • Aasta
  2018—2021
 • Asukoht
  Tartu, Tartumaa
 • Klient
  Giga Investeeringud OÜ
 • Skaala
  30000 m2
 • Tüüp
  Äri, Avalik ruum, Elu
 • Staatus
  Projekteerimisel
 • Meeskond
  Ott Alver, Alvin Järving, Mari Rass, Sander Paling

Katlamaja kvartal asub Tartus, Emajõe kaldal, südalinna servas. Varasemalt on võistlusalal paiknenud Tartu keskkatlamaja tootmishooned. Võistlustöö eesmärgiks on säilitada ning täiendada Katlamaja kvartali identiteeti, avada linn maksimaalselt jõeni ning elavdada jõeäärset ala. Kvartalist saaks tekkida jõeäärse promenaadi üks sihtpunkte.

Kvartali võtmeküsimuseks on Turu tänava ja Emajõe äärse ruumi kokku sidumine. Läbi kvartali tekivad Turu tänavalt vaatekoridorid jõeni ning tagatud on jalakäijate ja kergliikluse läbipääsud.

Võistlustöö keskne avaliku ruumi selgroog on jõe äärde rajatav uus Katla tänav. Kavandatav hoonestus on planeeritud madaltihedana, langedes jõe suunas.

Võistlustöös jaotub hoonestus eriilmelisteks tüüpideks, mis joonduvad linnaliselt selgele tänavajoonele.

Hoonete vaheline tänavaruum on osaliselt eraldatud poolprivaatseks, tänava suhtes tõstetud ja haljastatud eesaiaks. Eesaias paiknevad mänguväljakud, istepingid ning rattaparklad täiendavad kortermaja funktsionaalsust.

Sarnase funktsiooniga hooned on sarnase ülesehitusega. Vaheldusrikkuse tagab varieeruva ilmega fassaad.

Vaade Emajõelt

Kvartali südameks on korstna esine väljak, mis on jagatud kasutusega ruum nii jalakäijatele, autodele kui kergliiklejatele.

Vaade Turu tänavalt

Kvartal loob mängulise silueti, mis on vaadeldav nii Sõpruse sillalt kui ka Annelinnast Pikalt tänavalt.